Informazio legala

talaia.eus web orriaren eta bere edukiaren intelektual jabetza-eskubideak Talaia Telekom SLrenak dira (aurrerantzean, Talaia).

Talaiak bere gain hartzen du, edonoiz eta inolako aurretiazko abisurik gabe, web orriko informazioan, aldaketak edo eguneratzeak egin ahal izatea. Baita konfigurazio edo aurkezpenean ere.

Talaiak ez du bermatzen web orriak sarbidean, bere edukietan edo uneoro eguneratuta egoteko beharrean eduki ditzakeen hutsegiteetan. Hala ere, momentuoro, web-orria eguneratuta eta hutsegitetik salbu edukitzeko dauzkan giza-baliabide zein teknikoak jarriko ditu.

Bai web-orriaren sarbidea zein bertan dagoen informazioaz egiten den erabilera, egiten duenaren erantzukizuna dira, eta ez beste inorena. Talaiak ez du erantzukizunik izango web-orriko sarbide edo informazioarengatik gerta daitezkeen ondorio, kalte edo galeren aurrean; baldin eta, bere eskumenen jarduera zorrotzean bete beharreko legezko xedapenen ondoriozko kasuak ez badira.

Talaiak ez du bere gain inolako erantzukizunik hartuko web-orrien loturak aipamena egiten dien hirugarrenen guneen sarbideen lotura edo edukiei buruz.

Bai web-orrian jasotako informazioaren baimendu gabeko erabilera, bai Talaiaren intelektual zein industria- jabetza-eskubideei eragindako kalteak direla eta, Talaiak legalki dagozkion neurriak hartuko ditu, baita neurri horiek baliatzeagatik ere eratorri daitezkeenak.